4. 6. 2020  14:07 Lenka
Akademický informační systém

Základní informace o univerzitě


Tato aplikace zobrazuje základní kontaktní údaje na Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě.

PoložkaHodnota
Název univerzitySlovenská technická univerzita v Bratislavě
Zkratka univerzitySTU
Poštovní adresa na univerzitu
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
  
IČO
00397687
DIČ
2020845255
 
 
Kontaktní telefon
+421 257 294 111
Fax+421 257 294 537
Kontaktní e-mail
E-mail na rektorskou kancelář
rector@stuba.sk
E-mail na studijní záležitosti
education@stuba.sk
WWW
 
 
Bankovní spojení
Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
SWIFT kód
SPSRSKBA
IBAN kód
SK79 8180 0000 0070 0024 0727