27. 5. 2020  11:57 Iveta
Akademický informačný systém

Základné informácie o univerzite


Táto aplikácia zobrazuje základné kontaktné údaje na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.

Položka
Hodnota
Názov univerzitySlovenská technická univerzita v Bratislave
Skratka univerzitySTU
Poštová adresa na univerzituVazovova 5, 812 43 Bratislava
 
 
IČO
00397687
DIČ
2020845255
  
Kontaktný telefón
+421 257 294 111
Fax
+421 257 294 537
Kontaktný e-mail
E-mail na rektorskú kanceláriu
E-mail na študijné záležitostieducation@stuba.sk
WWW
 
 
Bankové spojenie
Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
SWIFT kód
SPSRSKBA
IBAN kód
SK79 8180 0000 0070 0024 0727