18. 8. 2019  4:44 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Základné informácie o univerzite


Táto aplikácia zobrazuje základné kontaktné údaje na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.

PoložkaHodnota
Názov univerzitySlovenská technická univerzita v Bratislave
Skratka univerzitySTU
Poštová adresa na univerzituVazovova 5, 812 43 Bratislava
  
IČO00397687
DIČ2020845255
  
Kontaktný telefón+421 257 294 111
Fax+421 257 294 537
Kontaktný e-mail
E-mail na rektorskú kanceláriurector@stuba.sk
E-mail na študijné záležitostieducation@stuba.sk
WWWhttps://www.stuba.sk/
  
Bankové spojenieŠtátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
SWIFT kódSPSRSKBA
IBAN kódSK79 8180 0000 0070 0024 0727