Jun 20, 2018   10:54 p.m. Valéria
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Interactive system for allocating requirements for taxi service
Written by (author): Ing. Michal Behúň
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Matej Jurikovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém pre interaktívne prideľovanie požiadaviek pre taxi služby
Summary:Jednou oblasťou, kde sa osobné automobily hojne využívajú je taxi služba. Je to jeden z najrýchlejších spôsobov osobnej dopravy. Cieľom tejto práce je zefektívniť prácu či už taxikára alebo zamestnanca na dispečingu. K tomuto je použitý vnorený systém určený pre osobné automobily od firmy Funtoro. Možnosti tohto systému poskytli pôdu pre vytvorenie interaktívnej aplikácie pre prideľovanie požiadaviek zákazníkov taxikárom. Základom je aplikácia ovládaná pomocou dotykovej obrazovky. Hlavnou úlohou je notifikovať taxikára o nových zákazníkoch, poskytovať o nich informácie, konkrétne o ich polohe, cieli cesty a počte cestujúcich a poskytovať možnosť výberu zákazníka. Aplikácia je ovládaná dotykovo, poskytuje jednoduché, prehľadné a intuitívne ovládateľné používateľské rozhranie. Komunikácia s dispečingom je realizovaná prostredníctvom internetu. Výhodou tohto riešenia je sprehľadnenie informácií, ktoré taxikár potrebuje pre efektívne vykonávanie svojej práce čo sa môže prejaviť na zvýšení počtu zákazníkov a taktiež ziskov danej taxi služby. Taktiež poskytuje možnosti na budúce zlepšovanie riešenia, poprípade pridávania ďalšej funkcionality a využívania nových technológií. Výsledok práce môže byť použitý v podstate každej menšej či väčšej taxi službe, ktorá má záujem zvyšovať komfort cestovania pre zákazníkov a zlepšovať a zefektívňovať svoju prácu.
Key words:MOD server, Funtoro, taxi služba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited