Jun 20, 2018   10:55 p.m. Valéria
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:System to prevent the drivers' drowsiness
Written by (author): Ing. Róbert Chytil
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Jurikovič
Opponent:Ing. Peter Pištek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém na zabránenie mikrospánku vodičov
Summary:Cieľom tejto práce bolo analyzovať problematiku úzko spätú so systémami na zabránenie mikrospánku vodičov. V rámci analýzy sa skúmal pojem mikrospánok, teda čo môžeme za tento jav považovať, kedy nastáva, ako sa mu môžeme vyhnúť a aké má následky. Najväčší dôraz bol kladený na analýzu existujúcich riešení, ktoré boli navzájom porovnávané podľa viacerých kritérií. Na základe existujúcich riešení bol navrhnutý systém pozostávajúci z viacerých modulov a používateľského rozhrania. Každý z modulov zabezpečuje istú funkcionalitu systému, počnúc spracovaním záznamu z kamery, identifikovaním tváre a očí, alebo samotnou signalizáciou. Po návrhu boli do modulov implementované algoritmy na zaznamenávanie a vyhodnocovanie stavu únavy. Ako výsledok vznikol systém, ktorý je schopný na základe záznamu z kamery v reálnom čase určiť stav únavy vodičov. Funkčnosť systému bola overená v reálnom prostredí.
Key words:mikrospánok, zabránenie, bezpečnosť, únava, oči, tvár

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited