Jun 20, 2018   10:54 p.m. Valéria
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of GPS device as a tourist guide
Written by (author): Ing. Martin Jánoš
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Matej Jurikovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikovanie GPS zariadenia ako turistického sprievodcu
Summary:Táto práca, zaoberajúca sa vývojom GPS aplikácie, je rozdelená na dve hlavné časti. V prvej, analytickej, rozoberá vlastnosti telematických aplikácií, technológie GPS, produktu MOD a existujúcich navigačných systémov spolu s porovnaním ich vybraných vlastností. Telematické aplikácie spájajú poznatky z telekomunikácií a z informatiky. Používajú sa prevažne v automobiloch v cestnej premávke. Spolu s technológiou GPS sú súčasťou navigačných systémov. Produkt MOD, zaoberajúci sa prezeraním mediálneho obsahu počas jazdy vozidlom, je možné rozšíriť o funkcie na plánovanie cesty, kategorizáciu a podľa nej zobrazovanie záujmových bodov z kultúrneho, záujmového, či používateľom definovaného hľadiska. V druhej časti predstavujúcej opis riešenia sa zužitkujú poznatky z analytickej časti na vytvorenie samotnej špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia. Záver druhej časti sa zaoberá implementáciou finálnej aplikácie, ktorá poskytuje zobrazenie pozície, trasy a vybraných záujmových bodov na mape, ktorých prítomnosť je možné oznámiť cestujúcim.
Key words:Globálny pozičný systém, Médiá na požiadanie, Bod záujmu, Telematické aplikácie, Vnorené systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited