Jun 20, 2018   10:55 p.m. Valéria
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Parking assistant
Written by (author): Ing. Róbert Virkler
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Jurikovič
Opponent:Ing. Peter Pištek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Parkovací asistent
Summary:Cieľom práce bolo analyzovať existujúce riešenia parkovacích asistentov, dostupné hardvérové komponenty, z ktorých pozostáva samotné riešenie. Podrobne navrhnúť programové riešenie parkovacieho asistenta. Ďalším cieľom bola implementácia a testovanie parkovacieho asistenta. Práca analyzuje možnosti vnoreného systému od spoločnosti Funtoro, pre osobné automobily a autobusy. Analýza sa zameriava na periférne zariadenia ako sú parkovacie senzory a parkovacie kamery. Zameriava sa tiež na analýzu existujúcich riešení, ktoré sú využívané vo svetových automobilkách. Vzájomne ich porovnáva v rôznych aspektoch. Práca podrobne popisuje návrh riešenia, požiadavky systému, výber implementačného prostredia a rovnako popisuje najdôležitejšie implementované funkcie. Aplikácia pracuje vo viacerých nezávislých režimoch, spracúva informácie získané z periférnych zariadení. Režim kamery, v ktorom sa premieta video z parkovacej kamery. Režim ultrazvukových senzorov, ktoré poskytujú používateľovi rozumne spracované výstupné informácie o vzdialenosti vozidla od prekážky. Kombinovaný režim, ktorý pracuje s oboma perifériami súčasne a poskytuje potrebné informácie o dianí sa za vozidlom. Riešenie podporuje použitie štyroch nezávislých senzorov, z ktorých sú informácie spracované a poskytované používateľovi v rozumnej forme.
Key words:ultrazvukové senzory, parkovacia kamera, funtoro, MOD systém, samočinné parkovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited