Jun 20, 2018   10:56 p.m. Valéria
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:GPS technology usage by Funtoro devices
Written by (author): Ing. Martin Polák
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Peter Jombík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Práca s GPS na zariadeniach Funtoro
Summary:Táto práca sa zameriava na využitie existujúcich prostriedkov v zariadeniach Funtoro MOD, ktoré sa dnes nasadzujú v autobusoch, vlakoch a autách. Tieto majú veľký potenciál nie len pre zábavu, ale aj učenie sa nových vecí zaujímavou a pútavou formou ako sú videá alebo zvuky zobrazujúce sa v čase, kedy sa dopravný prostriedok nachádza pri zaujímavom mieste. K projektu patrí dokumentácia obsahujúca analýzu oblasti zaoberajúca sa spoznaním podobných, existujúcich riešení, ktoré fungujú na podobných princípoch, avšak s iným účelom ako edukačným. V ďalšej časti je navrhnutá aplikácia a sú špecifikované požiadavky na jej tvorbu spolu s následnou implementáciou. V závere práce sa nachádza technická príručka, ktorá popisuje funkcie programu a taktiež všetko potrebné pre to, aby bola aplikácia spustiteľná a použiteľná. Výsledná práca obsahuje dve aplikácie. Hlavná aplikácia je spustiteľná na mobilných telefónoch a zariadeniach Funtoro MOD, kde číta informácie zo súborov XML a podľa nich zobrazuje zaujímavé body na mape a prehráva audio alebo video sekvenciu zaoberajúcu sa týmto miestom. Druhou aplikáciou je vytváranie súborov XML, ktoré tieto zaujímavé body definujú a ukladajú do ľahko modifikovateľného a čitateľného formátu.
Key words:Funtoro, MOD, GPS, Android

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited