Jun 20, 2018   10:55 p.m. Valéria
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:GPS technology usage by Funtoro devices
Written by (author): Ing. Lukáš Zemaník
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Boris Dado
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Práca s GPS na zariadeniach Funtoro
Summary:Cieľom tejto práce je analyzovať platformu zariadení Funtoro, ktoré pracujú s GPS. Na základe tejto analýzy som navrhol a implementoval programový systém, ktorý pracuje s GPS signálmi a spúšťa obrazové a zvukové sekvencie. Bakalárska práca analyzuje existujúce riešenia pracujúce s GPS, samotné GPS a jeho alternatívy. Súčasťou analýzy sú informácie z návštevy DPB, ktorý používa podobné riešenie. DPB nám poskytol podrobné informácie o tom, ako funguje riešenie, ktoré používajú. Podobné riešenie využíva aj firma Tour4u, avšak podrobné informácie o ich riešení sa nepodarilo získať. Na základe získaných informácii, popísaných v kapitole venovanej analýze, bol vypracovaný návrh systému. V práci sú uvedené hardvérové a softvérové požiadavky na systém, výber implementačného prostredia, samotný návrh riešenia a niektoré dôležité funkcie. Aplikácia potrebuje minimálnu interakciu s používateľom. Aplikácia prijíma zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku zariadenia a ďalšie informácie cez GPS anténu. Tieto informácie ďalej spracúva a na základe získanej polohy pracuje s multimediálnymi súbormi. Na základe polohy zobrazuje aj linky, ktoré zastavujú na nasledujúcej zastávke, čím uľahčuje cestujúcim rozhodovanie, či majú prestúpiť na inú linku alebo nie. K tejto aplikácii bolo potrebné vytvoriť druhú aplikáciu, pomocou ktorej sa vytvárajú XML súbory v príslušnom formáte. V týchto súboroch sú uložené všetky dáta, ktoré má zobrazovať aplikácia pracujúca s GPS na serveri.
Key words:GPS, Funtoro, XML

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited