Jun 20, 2018   10:54 p.m. Valéria
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Diagnostic Application for Funtoro Platform
Written by (author): Ing. Matúš Minárik
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Maroš Ďuríček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Diagnostická aplikácia pre platformu Funtoro
Summary:Cieľom práce bolo vytvoriť diagnostickú aplikáciu pre platformu Funtoro. Práca porovnáva rôzne multimediálne systémy pre dopravné prostriedky. Popisuje ich vlastnosti a architektúru. Ďalej analyzuje fungovanie systému Funtoro MOD. Obsahuje technický popis kľúčových zariadení aj popis jeho fungovania. Práca identifikuje najčastejšie problémy pri prevádzke systému Funtoro. Skúma tiež rôzne sieťové diagnostické nástroje. Práca popisuje niekoľko algoritmov pre meranie niektorých vlastností siete. V tomto dokumente je tiež navrhnuté fungovanie sieťovej diagnostickej aplikácie zameranej na Funtoro MOD systém. Ďalej sú identifikované požiadavky na výslednú aplikáciu a predložený návrh takejto aplikácie. Práca popisuje postup implementácie a dosiahnuté výsledky. Výsledkom je aplikácia na sledovanie výpadkov prvkov siete a ich diagnostiku, a jednoduchý editor siete. Obsahom sú aj technické dokumentácie.
Key words:diagnostika, funtoro, sieť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited