Jun 20, 2018   10:57 p.m. Valéria
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application for selected Funtoro device
Written by (author): Ing. Frederik Autner
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Pištek, PhD.
Opponent:Ing. Boris Dado
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia pre vybrané Funtoro zariadenie
Summary:ANOTÁCIA Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Študijný program: Počítačové a komunikačné systémy a siete Autor: Frederik Autner Bakalárska práca: Aplikácia pre vybrané Funtoro zariadenie Vedúci bakalárskej práce: Ing. Peter Pištek máj, 2014 Cieľom bakalárskej práce je analyzovať zariadenia poskytujúce multimediálne služby značky Funtoro a analyzovať podobné riešenia konkurenčných spoločností. Keďže cieľom je navrhnutie systému na kontrolu multimediálneho obsahu na MOD serveri, bolo potrebné analyzovať formáty multimédií na serveri, konkrétne formát pre video nahrávky (.avi) a formát pre hudobné nahrávky (.mp3). Server využíva na štruktúrovanie obsahu XML súbory, tieto sú taktiež uvedené v analýze. Na základe analýzy bol navrhnutý systém, ktorý dokáže spoľahlivo identifikovať multimediálne súbory, nespĺňajúce definované parametre. Medzi kontrolované parametre patrí najmä rozlíšenie videa, typ kódovania videa (kodek), hodnoty dátového toku pre video (video bitrate) a audio (audio bitrate). Nevyhovujúce súbory systém neodstráni úplne, ale zabráni ich spusteniu. Systém je distribuovaný na USB flash disku, pričom spustenie systému je vykonané automaticky po zasunutí do MOD servera a ukončenie kontroly je signalizované vypnutím MOD servera. Nastaviť priebeh kontroly je možné v konfiguračnom súbore, ktorý je priložený na USB disku a záznam z kontroly sa vytvára na príslušný USB disk. Výsledný systém je možné používať na všetkých MOD serveroch značky Funtoro, s operačným systémom Windows XP Embedded. V závere práce je uvedená technická dokumentácia pre prípadné editovanie systému.
Key words:AVI, Funtoro, MP3

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited