Oct 24, 2020   4:46 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Malware detection with combinate static and dynamic analysis
Written by (author):
Department:
Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Detekcia škodlivého kódu pomocou kombinácie techník statickej a dynamickej analýzy kódu
Summary:Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať program na detekciu škodlivého kódu pomocou kombinácie techník statickej a dynamickej analýzy kódu. Hlavným zameraním sú súbory vo formáte PE EXE, najčastejšie používané v Operačnom systéme Microsoft Windows. Na začiatku sa v práci venujeme samotnej štruktúre PE EXE. Ďalej sa práca venuje súčasným druhom škodlivého kódu, metódam infekcie a taktiež ich obranným metódam proti detekcii. Hlavnou časťou práce je implementácia systému na detekciu škodlivého kódu na základe programového toku. Výsledkom práce je systém, ktorý dokáže vyhodnotiť či daný súbor obsahuje škodlivý kód.
Key words:
škodlivý kód, detekcia, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited