Feb 19, 2020   12:27 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:LIBRARY
Written by (author): Ing. Marko Brix
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Opponent:Ing. Peter Malych, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Knižnica
Summary:Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektu a návrh Technickej knižnicepre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Zádavateľ projektu STU vyjadril požiadavku zohľadniť všetky aspekty a kritériá pre návrh novej centralizovanej knižnice STU, ktorá bude určená pre všetky fakulty v Bratislave. Knižnica má spĺňať najnovšie trendy a požiadavky pre univerzitné knižnice nielen v Slovenskej republike ale aj v zahraničí. Svojou dispozíciou však nemá byť len knižnicou, ale aj variabilným expozičným priestorom, stretávacím bodom študentov a zamestnancov, plnohodnotným zázemím pre vedúcich zamestnancov a obsluhujúci personál a v neposlednom rade dispozíciou voľných prenajímateľných priestorov. Výber materíálov navrhnutých pre výstavbu budovy knižnice STU sleduje takisto moderné trendy. Ľahká obvodová predsadená fasáda, v netransparentnej časti s fotovoltaickými panelmi, vegetačná strecha s extenzívnou zeleňou sledujú najnovšie trendy v architektúre a stavebníctve. Zaujímavý architektonický tvar umocňuje dominantu knižnice. Celý návrh knižnice STU sa zameriava na symbiózu funkčného a vysoko technického návrhu objektu.
Key words:knižnica, zelená strecha, predsadená fasáda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited