Feb 19, 2020   11:42 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of the public water supply for area of three municipalities - Podolie, Pobedim and Očkov
Written by (author): Ing. Marek Haršány
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. Vanda Dubová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh verejného vodovodu pre obce Podolie, Pobedim, Očkov
Summary:Úlohou mojej diplomovej práce bolo vypracovať návrh verejného vodovodu pre obce Podolie, Pobedim a Očkov. Projekt bol vypracovaný na úrovni projektu pre územné rozhodnutie. Práca obsahuje textovú a grafickú časť. V textovej časti som sa zameral na technické riešenie vodovodu vo forme textovej správy. V grafickej časti som sa zameral na vypracovanie príloh v zmysle zásad projektovej dokumentácie -- schéma rozvodu vody, prehľadný pozdĺžny profil, prehľadná situácia, stavebná situácia, pozdĺžny profil vybranej časti vodovodu, stavebný výkres šácht a detail prechodu vodovodu pod štátnu cestu.
Key words:vodovod, vodovodné potrubie, vodojem

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited