Jan 28, 2020   2:13 p.m. Alfonz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Single-storey skeleton building - analysis of punching failure
Written by (author): Ing. Peter Jánošov
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
Opponent:Ing. Radoslav Vida, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Jednopodlažná skeletová betónová konštrukcia - analýza pretlačenia
Summary:Cieľom našej práce bolo navrhnúť jednopodlažnú skeletovú budovu. Rozhodli sme sa pre návrh podzemnej jednopodlažnej garáže so zelenou vegetačnou strechou. Strop tejto garáže tvorí krížom vystužená železobetónová doska, bodovo podopretá stĺpmi a po obvode stenami. Stropná doska je celá prekrytá hydroizoláciou a zemným násypom, ktorý sa skladá z 2 vrstiev -- základnej a intenzívnej. Primárne sme sa sústredili na návrh a posúdenie najexponovanejšej časti tejto konštrukcie -- stropnej dosky, ktorú sme navrhovali podľa medzných stavov únosnosti a používateľnosti. V práci sme postupne prešli výpočtami zaťaženia, vnútorných síl, ďalej návrhom nosnej výstuže dosky, výstuže proti pretlačeniu, výstuže proti reťazovému zrúteniu, návrhom stien a stĺpov. Pri výpočte vnútorných síl sme namiesto metódy konečných prvkov použili klasickú metódu náhradných rámov. Konštrukcia je posúdená podľa medzných stavov únosnosti, z medzných stavov používateľnosti sme vyšetrovali priehyb a šírku trhlín. Práca obsahuje textové a grafické prílohy, s podrobným návrhom konštrukcie.
Key words:krížom vystužená stropná doska, vystuženie, pretlačenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited