Apr 3, 2020   8:29 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalisation of the campus outdoor spaces in Mlynská dolina in Bratislava
Written by (author): Ing. Martina Majorošová, PhD.
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Opponent:Ing. Libuše Murínová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia študentského mestečka v Mlynskej doline v Bratislave
Summary:MAJOROŠOVÁ, Martina: Revitalizácia exteriérových priestorov v študentskom mestečku v Mlynskej doline v Bratislave, Levice, Diplomová práca, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta, Katedra vodného hospodárstva krajiny. Vedúci záverečnej práce: Ing. Tamara Reháčková, PhD. Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2014. s 44. Práca sa zaoberá zanedbanými exteriérovými priestormi v študentskom mestečku v Mlynskej doline v Bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Priestor je v stave, ktorý umožňuje študentom ubytovaným v Mlynskej doline len veľmi obmedzené využitie. Priestory neposkytujú študentom takmer žiadne možnosti využitia voľného času. Navrhované riešenie územia poskytuje jeho obyvateľom široké spektrum využitia. Exteriérové priestory ponúkajú študentom možnosť tráviť voľný čas športovými aktivitami, oddychom v navrhovanom parku, plávaním v krytej plavárni, či pozorovaním ďalekých pohľadov z navrhovaných výhliadok. Návrh koncepcie vychádza z požiadaviek študentov, bývajúcich v študentskom mestečku, a zo Štandardov minimálnej občianskej vybavenosti obcí na Slovensku, keďže Mlynskú dolinu ročne obýva 15 000 študentov, čím ju z funkčno-prevádzkového hľadiska môžeme považovať za obec.
Key words:študentské mestečko, revitalizácia, exteriérový priestor, krajinno-architektonický návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited