Oct 31, 2020   3:27 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Hydrogen economy
Written by (author):
Ing. Michal Balažia
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vodíkové hospodárstvo
Summary:Práca v úvode popisuje históriu a základné vlastnosti vodíka. Následne je prvá časť práce zameraná na opis jednotlivých spôsobov výroby, skladovania a prepravy so stručným popisom reálnych prevádzok využívajúcich vodík ako aj popis bezpečnostných aspektov využívania vodíka. V druhej časti je práca zameraná na hodnotenie možností ako aj vyhodnocovanie problémov spojených s prechodom energetiky založenej na fosílnych palivách na energetiku založenú na vodíku ako nosiči energie. V poslednej časti sa práca zaoberá návrhom akumulačného systému využívajúceho vodík ako nosič energie a batérií ako nosiča elektrochemickej energie pri využití fotovoltických panelov ako zdroja elektrickej energie. Návrh pozostáva z princípu činnosti, výberu konkrétneho prístrojového vybavenia a cenovej kalkulácie.
Key words:
vodíkové hospodárstvo, akumulačný systém, obnoviteľné zdroje energie, energetika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited