Feb 25, 2020   7:26 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Calculator of QoS operating parameters of contact center
Written by (author): Ing. Vladimír Skaličan
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Erik Chromý, PhD.
Opponent:Ing. Matej Kavacký, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kalkulačka prevádzkových parametrov QoS kontaktného centra
Summary:Práca je zameraná na popis systémov hromadnej obsluhy prostredníctvom rôznych matematických modelov. Výsledkom diplomovej práce je vytvorenie funkčnej kalkulačky pre výpočet QoS prevádzkových parametrov kontaktných centier. Výsledný program obsahuje niekoľko typov matematických modelov, ktoré sú v práci predstavené. Výstupné údaje môžu slúžiť k zvýšeniu efektivity a optimalizácie kontaktného centra, ako aj iných systémov hromadnej obsluhy.
Key words:kvalita služby, systémy hromadnej obsluhy, kontaktné centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited