Mar 29, 2020   2:49 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Web API for working with Ubuntu Server
Written by (author): Ing. Martin Briatka
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba webového rozhrania pre prácu s Ubuntu serverom
Summary:Práca rieši modelovú situáciu, ktorá predstavuje migráciu mailov, kontaktov a kalendára z prostredia MS Exchange do prostredia Zimbra. Vyhodnocuje, ako vplývajú rozdiely medzi danými dvoma prostrediami na migráciu a snaží sa ich riešiť. Súčasťou práce je aj online vzdelávací materiál k tvorbe Java web aplikácii, obsahujúci interaktívne ilustračné príklady s možnosťou odskúšania rôznych nastavení. Pri vývoji je dôležitá aj metodológia, akou je projekt riadený, preto táto práca obsahuje aj teóriu k populárnemu agilnému vývoju a jeho metódam. Výsledkom práce je webová aplikácia, ktorá na klientskej strane poskytuje možnosti filtra, ktorý si používateľ jednoducho nastaví a odošle žiadosť na server, ktorý sa postará o samotnú migráciu.
Key words:Ubuntu Server, Java, webová aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited