Jul 2, 2020   9:12 p.m. Berta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:River Garden Office II. a III.
Written by (author): Ing. Tomáš Madi
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:River Garden Office II. a III.
Summary:Diplomová práca sa zaoberá stavebno-technologickou prípravou administratívneho objektu Rivergarden Office II,III. Budova je situovaná na Rohanskom Nábreží v Prahe. Práca pozostáva z textových a grafických častí a je rozdelená do troch kapitol. Do prvej kapitoly patrí technická správa k zariadeniu staveniska, situácia zariadenia staveniska pre dve etapy výstavby a variantný návrh montážnych prostriedkov. V druhej kapitole som navrhol časový plán výstavby pre objekt V3, ktorého súčasť je aj histogram pracovníkov. V tretej kapitole som riešil primárnu a sekundárnu dopravu čerstvého betónu z betonárne až po miesto uloženia na stavbe.
Key words:
doprava, stavba, technológia, betón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited