Dec 9, 2019   7:58 p.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Clinic
Written by (author): Ing. Žaneta Molnárová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Jamnický, PhD.
Opponent:Ing. Jana Jamnická
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Poliklinika
Summary:Zámer diplomovej práce bolo vypracovanie projektu na realizáciu stavby. Budova s účeľom polikliniky sa skladá z dvoch krídiel, ktoré sú spojené spoločnou halou. Päťpodlažná budova nám ponúka širokú radu odborného vyšetrenia a zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v rôznych odboroch. Samotný komplex sa nachádza v katastri mesta Bratislava, v mestskej časti Petržalka, na parcele s číslom 1111/69 a 1111/70. Výškové osadenie zdravotnického zariadenia je +-0,000 = 146,92 m n. m. Budova má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Hlavný vstup do budovy je riešený z východnej strany. Vstup pre zamestnancov sa nachádza v zadnej časti budovy so západnou orientáciou k svetovým stranám. Do suterénu so 40 parkovacími miestami sa vchádza cez rampu, ktorá je napojená na miestnu verejnú komunikáciu. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú rôzne vyšetrovne, 24 hodinová služba, administratívna časť, kancelárie vedúceho, sestry a riaditeľa. Lekáreň a kaviareň nájdeme pri hlavnom vstupe do budovy. Vertikálna komunikácia je zabezpečená schodiskom a dvoma výťahmi v jadre budovy. Na 2. Nadzemním podlaží sú navrhované vyšetrovne odborných lekárov spolu s čakárňami. Na ďalšom podlaží nájdeme operačnú sálu a rôzne ordinácie aj s čakárňami. Posledné, technické podlažie zahrňuje miestnosti pre vzduchotechniku a kotolňu. Nosný systém tvorí priečny skelet s bezprievvlakovým železobetónovým stropom. Výplňové murivo, ktoré má nenosnú funkciu, bude z pórobetonových tvárnic. Parkovacie miesta pacientov sú situované vedľa budovy.
Key words:ordinácia, skelet, poliklinika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited