Apr 1, 2020   5:26 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fit 2 Future: Eco-mobility for sustainable city
Written by (author): Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD.
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Olah, ArtD.
Opponent:doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fit 2 Future: Eko-mobilita pre udržateľné mesto
Summary:Práca sa zaoberá témou dlhodobo udržateľného rozvoja v súvislosti s automobilovým priemyslom a budúcnosťou individuálnej dopravy v urbánnom prostredí. Zacielená je kon-krétne na hlavné mesto Spojeného Kráľovstva, Londýn. Predmetom skúmania je londýnska doprava, prognóza vývoja stavu mesta, ako aj duch mesta vo vzťahu k mobilite. Cieľom rešerše bolo získať relevantný podklad pre návrh ekologického automobilu a systému mobility pre Londýn budúcnosti. Medzistupňom v torbe finálneho dizajnu je skulptúra, vo výtvarnej skratke vyjadrujúca koncept mobility. Výsledkom je dizajn exteriéru 1- až 3- miestneho vozidla s ambíciou byť nielen atraktívnym dopravným prostriedkom pre budúcnosť, ale aj aktívnym funkčným prvkom verejného priestoru mesta.
Key words:mesto, udržateľnosť, mobilita, auto, socha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited