Feb 28, 2020   8:13 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Footbridge over the highway D1 in section Hubova-Ivachnova the 3,067 km
Written by (author): Ing. Michal Kočiš
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Živner, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Eibenová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Lávka pre peších nad diaľnicou D1 v úseku Hubová – Ivachnová v km 3,037
Summary:Účelom tejto práce je návrh, výpočet a posúdenie nosnej konštrukcie oceľovej lávky pre peších. Lávka pre peších sa bude realizovať nad diaľnicou D1 v úseku Hubová -- Ivachnová v km 3,037. V tejto práci sú predložené dva variantné riešenia, ktoré sú navrhnuté, posúdené a rozkreslené.
Key words:diaľnica, oceľ, lávka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited