Feb 19, 2020   12:12 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Football stadium in Bratislava
Written by (author): Ing. Jozef Novysedlák
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Živner, PhD.
Opponent:Ing. Peter Buček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Futbalový štadión v Bratislave
Summary:Účelom tejto práce je návrh, výpočet a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie národného futbalového štadióna v Bratislave, vyhotovené v troch variantoch. Dispozičné riešenia a usporiadanie nosných prvkov konštrukcie v jednotlivých variantoch nie je založený na reálnych podkladoch, ale nosné systémy boli odpozorované zo štadiónov realizovaných v iných európskych krajinách. V práci je vysvetlené dispozičné riešenie, návrh modelu, zaťažení a posúdenie prvkov v rámci prvého a druhého medzného stavu. Celá práca bola vyhotovená v súlade platnými európskymi normami.
Key words:oceľ, návrh, futbalový štadión

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited