22. 9. 2020  10:00 Móric
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru
Autor: Ing. Martin Konôpka
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru
Abstrakt:
Vývoj softvéru je komplexná činnosť, ktorú je náročné sledovať a riadiť. Nedostatočné sledovanie projektu nepriaznivo vplýva na produkovanie kvalitného softvéru, ako jedného z hlavných cieľov softvérového inžinierstva. Výskum v softvérovom inžinierstve sa preto zameriava aj na spôsoby merania softvéru a vyhodnocovania jeho vlastností. Existujúce metriky zdrojového kódu sa úspešne uplatnili aj napriek nevýhodám ich interpretácie a výpočtovej náročnosti pre vyhodnotenie. Pomocou metrík zdrojového kódu meriame výsledok práce programátorov, nezohľadňujeme však príčiny vzniku identifikovaných nedostatkov v zdrojovom kóde. V tejto práci uvádzame metódu identifikácie skrytých závislostí v zdrojovom kóde ako metriky vychádzajúcej z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru. Predpokladáme, že udalosti počas vývoja softvéru a jeho údržby vplývajú na závislosti v zdrojovom kóde a jeho výsledné vlastnosti. Identifikovaním implicitných závislostí rozširujeme priestor závislostí medzi súčiastkami, čím prispievame k udržovateľnosti softvéru. Implicitnými závislosťami dokážeme nahradiť a doplniť explicitné závislosti vďaka nezávislosti ich identifikácie od syntaktickej analýzy zdrojového kódu. Východiskom našej práce je projekt PerConIK (Personalized Conveying of Information and Knowledge) zameraný na vytváranie ľahkej sémantiky nad informačným priestorom vývoja softvérových projektov, kde vidíme uplatnenie našej práce.
Klíčová slova:
Softvérové metriky, Implicitná spätná väzba, Graf závislostí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně