19. 9. 2020  1:44 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru
Autor: Ing. Martin Konôpka
Pracovisko:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru
Abstrakt:
Vývoj softvéru je komplexná činnosť, ktorú je náročné sledovať a riadiť. Nedostatočné sledovanie projektu nepriaznivo vplýva na produkovanie kvalitného softvéru, ako jedného z hlavných cieľov softvérového inžinierstva. Výskum v softvérovom inžinierstve sa preto zameriava aj na spôsoby merania softvéru a vyhodnocovania jeho vlastností. Existujúce metriky zdrojového kódu sa úspešne uplatnili aj napriek nevýhodám ich interpretácie a výpočtovej náročnosti pre vyhodnotenie. Pomocou metrík zdrojového kódu meriame výsledok práce programátorov, nezohľadňujeme však príčiny vzniku identifikovaných nedostatkov v zdrojovom kóde. V tejto práci uvádzame metódu identifikácie skrytých závislostí v zdrojovom kóde ako metriky vychádzajúcej z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru. Predpokladáme, že udalosti počas vývoja softvéru a jeho údržby vplývajú na závislosti v zdrojovom kóde a jeho výsledné vlastnosti. Identifikovaním implicitných závislostí rozširujeme priestor závislostí medzi súčiastkami, čím prispievame k udržovateľnosti softvéru. Implicitnými závislosťami dokážeme nahradiť a doplniť explicitné závislosti vďaka nezávislosti ich identifikácie od syntaktickej analýzy zdrojového kódu. Východiskom našej práce je projekt PerConIK (Personalized Conveying of Information and Knowledge) zameraný na vytváranie ľahkej sémantiky nad informačným priestorom vývoja softvérových projektov, kde vidíme uplatnenie našej práce.
Kľúčové slová:
Softvérové metriky, Implicitná spätná väzba, Graf závislostí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene