Feb 28, 2020   11:30 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Information retrieval and navigation in heterogeneous RDF graph
Written by (author): Ing. Matúš Michalko
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Líška, PhD.
Opponent:Mgr. Alena Martonová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyhľadávanie informácií a navigácia v heterogénnom RDF grafe
Summary:V súčasnosti existuje viacero nástrojov snažiacich sa o zjednodušenie vyhľadávania a samotnej navigácie v informačnom priestore. Nástup webu so sémantikou túto doménu podstatne obohatil možnosťou pridania priamej informácie k jednotlivým prepojeniam medzi dokumentmi a zdrojmi. Formát RDF, ktorý sa stal štandardom pre popis takýchto grafových dát je primárne určený pre spracovanie strojmi. Obsahuje však cenné informácie a znalosti, ktoré majú veľký potenciál využiteľný počas interakcie s koncovým používateľom. Otvoreným problémom zostáva vysporiadanie sa s ťažkosťami pri priamom zobrazení RDF grafov koncovému používateľovi, obzvlášť v prostredí heterogénnych sémantických dát rôznych charakteristík a z rôznych domén. Prehľadná vizualizácia takýchto grafových dát, vyhľadávanie, navigácia a účinné filtrovanie na základe možnosti vizuálnej konštrukcie SPARQL dopytu je ťažiskom tejto práce. Nami navrhovaný prístup vychádza predovšetkým z prístupov založených na prieskumnom vyhľadávaní, počas ktorého má koncový používateľ možnosť spoznať prehľadávanú oblasť a dopracovať sa tak k relevantným a užitočným výsledkom aj napriek absencii predošlých znalostí v danej doméne.
Key words:vizuálna konštrukcia SPARQL, vizualizácia RDF, web so sémantikou, navigácia v RDF

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited