2. 4. 2020  2:56 Zita
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Evolučný algoritmus na riešenie Rubikovej kocky
Autor: Ing. Miroslav Ort
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
Oponent:Ing. David Chalupa, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Evolučný algoritmus na riešenie Rubikovej kocky
Abstrakt:Rubikova kocka je jeden z najpopulárnejších hlavolamov na svete. Riešenie tohto hlavolamu predstavuje nájdenie cieľového stavu, ktorý reprezentuje kocka so stenami rovnakej farby, z ľubovoľnej prípustnej konfigurácie kocky. Na riešenie Rubikovej kocky existuje viacero algoritmov. Jedným z prístupov k riešeniu Rubikovej kocky je aj použitie evolučných algoritmov. V práci analyzujeme súčasný stav výskumu, ktorý bol v problémovej oblasti uskutočnený. Cieľom práce je vytvoriť evolučný algoritmus, ktorý bude použiteľný na nájdenie riešenia Rubikovej kocky z ľubovoľného počiatočného stavu. V práci opíšeme výpočtovú náročnosť implementovaného riešenia a pokúsime sa nájsť spôsoby, ako implementované riešenie zefektívniť. Na záver budeme s implementovaným riešením experimentovať a porovnáme jeho výsledky s dosiaľ existujúcimi riešeniami.
Klíčová slova:Rubikova kocka, evolučný algoritmus, mutácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně