9. 4. 2020  4:16 Milena
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Evolučný algoritmus na riešenie Rubikovej kocky
Autor: Ing. Miroslav Ort
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
Oponent:Ing. David Chalupa, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Evolučný algoritmus na riešenie Rubikovej kocky
Abstrakt:Rubikova kocka je jeden z najpopulárnejších hlavolamov na svete. Riešenie tohto hlavolamu predstavuje nájdenie cieľového stavu, ktorý reprezentuje kocka so stenami rovnakej farby, z ľubovoľnej prípustnej konfigurácie kocky. Na riešenie Rubikovej kocky existuje viacero algoritmov. Jedným z prístupov k riešeniu Rubikovej kocky je aj použitie evolučných algoritmov. V práci analyzujeme súčasný stav výskumu, ktorý bol v problémovej oblasti uskutočnený. Cieľom práce je vytvoriť evolučný algoritmus, ktorý bude použiteľný na nájdenie riešenia Rubikovej kocky z ľubovoľného počiatočného stavu. V práci opíšeme výpočtovú náročnosť implementovaného riešenia a pokúsime sa nájsť spôsoby, ako implementované riešenie zefektívniť. Na záver budeme s implementovaným riešením experimentovať a porovnáme jeho výsledky s dosiaľ existujúcimi riešeniami.
Kľúčové slová:Rubikova kocka, evolučný algoritmus, mutácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene