Jan 20, 2020   11:24 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstructing and overhauling of bourgeois house
Written by (author): Ing. Agáta Vajasová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Milan Držka, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prestavba objektu meštiackeho domu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá prestavbou meštiackeho domu, ktorý sa nachádza na Uršulínskej ulici č.11, v meste Bratislava. V práci sa riešia rôzne problematiky, ktoré sa vyskytujú pri rekonštrukcii historických budov, keďže riešený objekt patrí medzi pamiatkovo chránené budovy. Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie daného historického objektu. Pri návrhu prestavby sa zohľadnil pôvodný stav a lokalita stavby. Objekt sa po prestavbe bude využívať ako budova pre administratívu, obchod a služby.
Key words:prestavba, historická budova, diplomová práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited