Oct 24, 2020   4:51 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Open source software in the recognition and processing of fingerprints
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Pavol Marák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Softvér s otvoreným kódom v rozpoznávaní a spracovaní odtlačkov prstov
Summary:
Hlavným cieľom práce bolo naštudovať problematiku rozpoznávania a spracovania odtlačkov prstov a na základe získaných poznatkov navrhnúť a zrealizovať implementáciu softvérového riešenia rozpoznávania markantov v daktyloskopických vzoroch. Mojim ďalším cieľom bolo, aby softvér bol schopný rozpoznať okrem základných markantov aj minimálne jeden atypický markant. Teoretická časť práce obsahuje priblíženie metód používaných v biometrickom rozpoznávaní a spracovaní odtlačkov. Naštudované kroky predspracovania obrazov odtlačkov, ako aj spôsoby extrakcie markantov, sú podrobne rozpísané a vysvetlené. Na základe týchto poznatkov som navrhol a implementoval softvér pre spracovanie a rozpoznávanie odtlačkov prstov, ktorý je schopný úspešne spracovať a rozpoznať daktyloskopické vzory odtlačkov na základe serverového prístupu. Pri predspracovaní obrazu sa používajú vybrané metódy na získanie vhodnej rekonštrukcie papilárnych línií. Softvér následne pristupuje k extrakcii špecifických markantov, ktorá sa zakladá na rozdieloch jednotlivých častí papilárnych línií. Implementovaný softvér vykazuje veľmi dobré časové výsledky spracovania a dobrú úspešnosť v rozpoznávaní až štyroch základných a dvoch dodatočných markantov.
Key words:
odtlačky prstov, predspracovanie odtlačkov, markanty, OpenCV, extrakcia markantov, rozpoznávanie odtlačkov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited