Dec 11, 2019   10:48 p.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:winery Sebechleby
Written by (author): Ing. Lukáš Výbošťok
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Šarlota Mráziková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vinárstvo v lokalite Sebechleby -Staré Hory
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo spracovanie návrhu vinárstva v obci Sebechleby. Riešený pozemok sa nachádza v blízkosti miestnej vinohradníckej osady Stará Hora, s krásnym výhľadom na Krupinskú planinu. Pozemok je mierne svahovitý a momentálne na ňom neexistuje žiadna zástavba. V tesnej blízkosti sa nachádzajú vinohrady. Pri návrhu som sa inšpiroval miestnymi vinohradníckymi pivnicami s typickými sedlovými strechami. Navrhované vinárstvo má 2 hlavné časti. Jednou je technologická časť, ktorá slúži na výrobu a uskladnenie vína a tou druhou je časť spoločensko-ubytovacia. Návrh počíta s reštauráciou, ochutnávkou vín, malou galériou spojenou s predajom a s možnosťou ubytovania pre cca 30 osôb. Časť vinárstva sa nachádza pod úrovňou terénu, čím sa šetrí množstvo energie potrebnej na chladenie výrobnej časti. Súčasťou návrhu je aj vysadenie nového viniča v okolí, čím sa umocní dojem vinárstva vsadeného do vinohradu. Vinársky turizmus je pomerne mladé cestovateľské odvetvie, rozvíja sa však nebývalo rýchlo. Spojenie oddychu s poznávaním, zážitkami a ochutnávaním miestnych jedál a vín je ideálnou voľnočasovou aktivitou . Preto si myslím, že navrhované vinárstvo by bolo silným argumentom prečo sa oplatí obec Sebechleby navštíviť.
Key words:pivnica, sebechleby, vinárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited