Jul 2, 2020   8:54 p.m. Berta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Design of an air conditioning unit
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dizajn klimatizačnej jednotky
Summary:
V tejto diplomovej práci som sa zaoberal základnou témou dizajnu architektonického detailu alebo doplnku. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť dizajn externého klimatizačného zariadenia, ktoré by spĺňalo požiadavky na vyššiu estetickú hodnotu. Zaoberal som sa problematikou pôsobenia klimatizačných zariadení na človeka, princípmi fungovania, ako aj ich estetikou a pôsobením vo voľnom verejnom priestore. Analyzoval som klimatizácie po technickej stránke a prenikol do princípov fungovania týchto zariadení na úpravu vzduchu, pričom som sa snažil o využitie týchto poznatkov pri inovatívnych riešeniach novej klimatizačnej jednotky. Vznikla tak úplne nová koncepcia zariadenia, ktoré je stále evidentne príbuzné k ostatným zariadeniam tohto typu, avšak ponúka akúsi alternatívu, či už z hľadiska estetiky alebo funkčnosti. Medzi najpodstatnejšie nové prínosy dizajnu tohto výrobku patrí nielen estetizácia prostredia, ale aj modulárna variabilita, prispôsobiteľnosť rôznym požiadavkám, vyššia ekologickosť a snaha o priblíženie sa k používateľovi. Cieľom bolo najmä priniesť vlastnú víziu klimatizačného zariadenia, ktoré prináša alternatívu voči ostatným bežným zariadeniam a svojim dizajnom zabezpečuje nové esteticko-funkčné hodnoty.
Key words:klimatizačná jednotka, estetika, alternatíva, inovácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited