Oct 31, 2020   3:33 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Optimization of system CZT the use of geothermal energy
Written by (author):
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Optimalizácia prevádzky sústavy CZT s využívaním geotermálnej energie
Summary:
Abstrakt Cieľom mojej diplomovej práce je vyhodnotiť existujúcu geotermálnu sústavu v meste Šaľa z hľadiska využitia. Na základe získaných podkladov, výsledkov z výpočtov navrhnúť riešenia na efektívnejšie využívanie geotermálnej energie a odpadovej vody. Poukázať na zvyšujúci sa význam využívania tohto prírodného bohatstva. V jednotlivých kapitolách analyzujem súčasný stav geotermálneho systému vo vykurovacom období, v letnom období a v prechodnom období. Na základe analýzy som navrhla možnosti využitia odpadovej geotermálnej vody tak, aby som dosiahla čo najefektívnejšie využitie tohto prírodného zdroja. Celoročne som navrhla bazénové hospodárstvo, a v jednotlivých obdobiach aj ďalšiu možnosť využitia tepelne využitej geotermálnej vody.
Key words:
Odpadová voda, Bazénové hospodárstvo, Geotermálna energia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited