Dec 13, 2019   10:54 a.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:PUBLIC WELLNESS CENTER DUDINCE
Written by (author): Ing. Anna Brindzová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Peter Bauer
Opponent:Ing. arch. Dušan Nemec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Verejné relaxačné centrum Dudince
Summary:Navrhovaná budova bude športovo-relaxačného charakteru, ktorý budú dopĺňať ďalšie služby ako kaderníctvo, kozmetika, požičovňa bicyklov, reštaurácia, kaviareň a pasáž s malými predajňami. Z názvu vyplýva kde sa navrhovaná budova bude nachádzať. Dudince sú malé kúpeľné mestečko nachádzajúce sa na juhu stredného Slovenska v blízkosti mesta Krupina. Centrum je ucelená budova vnútorne rozdelená na dve časti rozdelené dilatačnou škárou. Zvonka delenie poznať podľa dvoch typov striech. V jednej časti je strecha veľkorozponová konštrukcia oblúkového tvaru a v druhej časti je strecha plochá pochôdzna a nachádzať sa tam budú dva tenisové kurty, ktoré budú mať zázemie na 2.NP. Centrum pozostáva z dvoch nadzemných a jedného podzemného podlažia a z plochej pochôdznej strechy. Situované bude na nerušivej križovatke v blízkosti rímskokatolíckeho kostolíka.
Key words:šport, kúpele, welness, fitness

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited