Jan 26, 2020   4:36 p.m. Tamara
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Abstract
Written by (author): Ing. arch. Miroslava Mišurová
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Opponent:Ing. arch. Andrej Maciak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdio tanca
Summary:SÚHRN V ŠTÁTNOM JAZYKU Mišurová, Miroslava: Štúdio tanca. /Bakalárska práca/, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb. - Vedúci záverečnej práce: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD., - Bratislava 2016 Obsahom bakalárskej práce je vyhotovenie architektonického projektu a projektovej dokumentácie na úrovni stavebného povolenia štúdia tanca. Zadaný pozemok sa nachádza v mestskej časti Petržalka v Bratislave. Práca sa skladá z dvoch častí a to architektonický projekt v podrobnosti štúdie a projektová dokumentácia v podrobnosti stavebného povolenia. Prácu ako celok tvorí textová a grafická časť. Lokalita spĺňa potrebný potenciál pre objekt tohto druhu, nakoľko sa jedná o bytovú zónu, v ktorej býva značné množstvo mladých rodín s deťmi. Pridaním ďalších funkcií a vytvorením tak polyfunkčného objektu som sa rozhodla objekt zatraktívniť pre širšie okolie. Teda budovu otvoriť nie, len tancu a kultúre, ale aj relaxu a športu. Po návšteve územia som zistila, že Petržalka ako mestská časť nie je taká zlá, za akú je považovaná. Okolie pôsobí pokojným dojmom, zástavba nie je zhustená a verejný priestor poskytuje dostatok zelene. Blízkosť jazera Draždiak je jedným z najväčších plusov. Vodný tok, ktorý tečie po hrane nášho územia poskytuje veľký benefit na dotvorenie pozemku a zároveň vytvorenie lákadla pre verejnosť z hľadiska exteriéru. Funkčná náplň objektu nie je jednostranne zameraná. Je dostatočne segregovaná, vďaka čomu môžu byť haly viacúčelovo využívané. Pridané funkcie poskytujú zaujímavosť aj okolitej verejnosti, či už z hľadiska interiéru, alebo exteriéru. Polyfunkčný objekt zameraný na tanec má dva samostatné hlavné vstupy, v dvoch podlažných úrovniach vďaka využitiu sklonu terénu, v južnej časti pozemku, a zasadeniu stavby do mierneho svahu. Vstupy sú umiestnené centrálne vo východnej a západnej fasáde oproti sebe, čím som budovu akoby priečne predelila na dva funkčné celky, ktoré však spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú. Objekt má štyri podlažia, jedno podzemné a tri nadzemné. V suteréne sa nachádza podzemná garáž, do ktorej vchádza nekrytá rampa. Na prvom nadzemnom podlaží nájdeme z východu parter , ktorý je v kontaktnej polohe s exteriérom, vytvára pomyselné korzo a oddychovú verejnú zónu s blízkosťou vodného toku a vodnej plochy, ako aj jeden z hlavných vstupov do budovy. Západná časť podlažia je zapustená do terénu a obsahuje skladové priestory, technické zariadenie budovy, ako aj hlavnú a tréningovú tanečnú halu so zázemím. Na typickom podlaží sa nachádza druhý hlavný vstup s nadväznosťou na cestnú komunikáciu, vstup do hlavnej tanečnej haly určený pre verejnosť, kaviareň, hygiena, spolu s administratívnou časťou budovy. V treťom podlaží je umiestnená druhá tréningová hala spolu s potrebným zázemím, príslušenstvom a kabinetmi pre vyučujúcich. Nosný systém je kombinovaný, s obvodovými stenami a stĺpmi s priečnymi prievlakmi zo železobetónu. Budova je založená na kombinovanom základe, kde základ suterénu tvorí konštrukcia bielej vane a základ prízemnej časti pevné železobetónové pásy. Prípojky inžinierskych sietí sú umiestnené smerom k Jantárovej ceste. Priestorovú hmotu tvorí kváder v spojení s lámanou nepravidelnou hmotou, vyskladanou z trojuholníkových tvarov. Dve časti sú zámerne protikladom. Symbolizujú divokosť športu, pohybu, kultúry a umenia s protipólom typických priestorov funkcií , ktoré si človek zažíva každý deň. Hmota izoluje pokojný exteriér zelene a vodného toku od rušnej cestnej komunikácie. Z východnej časti sa teda otvára sklenými časťami. Komunikuje s okolím, či už prízemným parterom, trasparentnou fasádou, alebo otváracou zasklenou stenou v komplikovanejšej hmote. Vďaka tejto stene sa dokáže hlavná hala ukázať v plnej kráse, hlavne v letnom období vytvoriť pomyslené javisko s exteriérovým hľadiskom. Naopak z opačnej, západnej strany, pravidelnej časti dominuje plná masívna stena pozdĺž Jantárovej cesty s povrchovou úpravou pohľadového betónu. Povrch nepravidelnej časti vytvára, na mieru zhotovený, montovaný, hliníkový panel v antracitovom prevedení. Hlavné priečelie so vstupom z Jantárovej cesty, tak pôsobí cielene veľmi uzavreto a izolovane. V tejto časti, sa najviac prejavuje aj dominancia a protiklad dvoch hmôt, ktoré akoby sa chránili pred okolitým svetom, hlukom a životom. Na druhej strane dovolia okolo idúcemu nazrieť, cez jediné zasklenie v tejto časti, ktoré je zámerne v úrovni chodníka, do jednej z tréningových sál aby ho tak budova pozvala zažiť to, čo v sebe skrýva.
Key words:hmota, vodný tok, budova, územie, pozemok, funkcia, atraktívny, lokalita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited