Jan 24, 2020   6:51 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Art Kindergarten
Written by (author): Ing. arch. Nikola Motyčková
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Art škôlka
Summary: Témou bakalárskej práce je objekt art škôlky, to znamená, že funkcia škôlky je zameraná na prvý kontakt detí predškolského veku s umením. Aktivity sú orientované na umelecké kurzy, prípadne vzdelávanie v rôznych umeleckých oblastiach a workshopov. Pri deťoch predškolského veku je motorika dieťaťa ešte nevyvinutá, no už trojročné dieťa sa vyznačuje veľkou pohyblivosťou. A preto cieľom môjho návrhu je vytvoriť objekt, ktorý je zameraný prevažne na umenie tanca a pohybu a ďalších umeleckých aktivít. Architektonický návrh je vypracovaný na úrovni pre územné a stavebné konanie. Objekt Art škôlky je situovaný v Bratislave, v mestskej časti Petržalka neďaleko Chorvátskeho ramena v rekreačno-oddychovej zóne Veľkého Draždiaka. Dotvoriť okolie rekreačnej a oddychovej zóny v tejto mestskej časti a vytvoriť vhodný objekt v tejto zóne je hlavným urbanistickým zámerom a úlohou bakalárskeho projektu.
Key words:art škôlka, tanečné umenie, stavebné konanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited