Mar 28, 2020   8:03 p.m. Soňa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Multicriteria optimization of mechanized earthwork processes
Written by (author): Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. František Schlosser, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multikriteriálna optimalizácia mechanizovaných zemných procesov
Summary:Dizertačná práca je zameraná na modelovanie mechanizovaných zemných procesov s využitím multikriteriálnej optimalizácie. Predmetom dizertačnej práce je návrh metódy výberu strojov pre zemné procesy z hľadiska kvality, trvania procesu, nákladov, spotreby pohonných hmôt a emisií CO2 so zameraním sa na hĺbené vykopávky a mechanizovaný odvoz výkopku. Za týmto účelom bol vytvorený automatizovaný systém výberu strojov a ich zostáv s aplikovaním metód teórie hromadnej obsluhy, teórie systémov a multikriteriálneho rozhodovania, ktorý bol vytvorený ako interaktívna webová služba. Práca je prínosom pre odbor stavebníctvo a študijný program technológia stavieb, ale najmä pre stavebno-technologických projektantov, ktorým táto metóda pomôže v krátkom čase navrhnúť stavebné stroje pre vybrané produkty zemných procesov s ohľadom na požadované vstupy a kritériá optimality.
Key words:vykopávky, rýpadlo, dopravné prostriedky, zemné práce, multikriteriálna optimalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited