Dec 15, 2019   9:52 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:System for monitoring traffic situation
Written by (author): Ing. Tomáš Švikruha
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Vladislav Novák
Opponent:Ing. Stanislav Marček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém pre monitorovanie dopravnej situácie na cestách
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie informačného systému pre spravovanie a distribúciu dopravných informácií. Informačný systém pozostáva z webovej aplikácie určenej pre dopravných dispečerov a používateľskej mobilnej aplikácie. Súčasťou teoretickej časti je prieskum technologických možností vývoja webových a mobilných aplikácií. Práca ďalej obsahuje analýzu funkčných a nie-funkčných požiadaviek špecifických pre daný typ informačného systému. Na základe požiadaviek a technologického prieskumu boli vybrané vhodné technológie na vytvorenie systému. V ďalšej kapitole je opísaný vytvorený návrh informačného systému vrátane mobilnej aplikácie. Poslednú časť práce tvorí samotná implementácia. V nej sú zhrnuté najdôležitejšie a najzaujímavejšie časti implementácie. Súčasťou práce sú aj používateľské príručky pre webovú aplikáciu, mobilnú aplikáciu a vlastné rozhranie pre distribúciu dopravných informácií.
Key words:informačný systém, webové aplikácie, mobilné aplikácie, dopravná situácia, dopravná informácia, HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, API

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited