Oct 23, 2020   8:23 a.m. Alojza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of porosity in centrifugally casted castings
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdium pórovitosti odstredivo odlievaných odliatkov
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo zistiť, kedy dochádza, prípadne nedochádza k vzniku pórovitosti v skúšobných odliatkoch, v závislosti od spôsobu zavtokovania a rýchlosti rotácie formy. Diplomová práca sa venuje štúdiu pórovitosti odstredivo odlievaných odliatkov zo zliatiny zinku ZnAl4Cu3. Teoretická časť práce sa sústreďuje na vysvetleniu pojmu pórovitosť. Približuje klasifikáciu pórovitosti, popisuje používané metódy merania a vyhodnocovania pórovitosti. Nakoniec teoretická časť opisuje tvorenie pórovitosti pri odstredivo odlievaných odliatkoch. Experimentálna časť práce je zameraná na zisťovanie pórovitosti v skúšobných odliatkoch, v závislosti od spôsobu zavtokovania a rýchlosti rotácie formy. Taktiež sa zameriava na vplyv odstredivej a Coriolisovej sily na rozmiestenie pórov v odliatkoch.
Key words:
zinková zliatina, odstredivé odlievanie, pórovitosť, Coriolisová sila

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited