Dec 5, 2019   9:31 p.m. Oto
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Effect of the Thermal Flux on the Expanding of Intumecsent Coatings
Written by (author): Ing. Peter Petrík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv tepelného toku na napeňujúcu schopnosť intumescentných náterov
Summary:Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je sledovanie vplyvu tepelného toku 5 -- 40 kW/m2 pomocou kónického kalorimetra na rýchlosť, výšku a kvalitu napenenej vrstvy intuminescentného náteru, ako aj sledovanie vplyvu veľkosti tepelného toku na rýchlosť úbytku hmotnosti. Informácie o vplyve tepelného toku na ochranné protipožiarne nátery majú veľký význam v požiarnej bezpečnosti. Úvodná časť obsahuje informácie o správaní sa materiálov v procese horenia, o intumescentných náterov a o možnostiach ich využitia. Záverečná časť obsahuje posúdenie vplyvu tepelného toku na tieto nátery.
Key words:Horenie, horľavosť materiálov, retardanty horenia, protipožiarne nátery, inmuscentný náter, tepelný tok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited