Apr 7, 2020   1:23 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Increasing the competitiveness of the company using marketing tools
Written by (author): Ing. Barbora Líšková
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Opponent:Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku Motosam a.s. s využitím marketingových nástrojov
Summary:V tejto diplomovej práci sme opísali marketingový mix - produkt, cena, propagácia a miesto. Venovali sme sa aj SWOT analýze. V praktickej časti sme vypracovali SWOT analýzu jednotlivých častí marketingového mixu spoločnosti Motosam a.s. Na základe rozhovorov a pozorovaní sme v práci predstavili niekoľko návrhov a odporúčaní pre spoločnosť Motosam a.s.
Key words:marketingový mix, miesto, produkt, propagácia, pozorovanie, rozhovor, SWOT analýza , cena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited