Dec 11, 2019   8:58 a.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the possibility of increasing the quality in the production of cocoa liquor in Mondelez SR Production s. r. o.
Written by (author): Ing. Matej Zámečník
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza možností zvyšovania kvality pri výrobe kakaového likéru v spoločnosti Mondelez SR Production s. r. o.
Summary:V diplomovej práci sa zaoberám návrhmi zvyšovania kvality likéru a súčasne znižovania množstva odpadu v procese výroby. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa zameriavam na vymedzenie pojmov, častí z dokumentov týkajúcich sa výrobného procesu. V praktickej časti som si naštudoval potrebnú dokumentáciu k procesu, analyzoval súčasný stav procesu spracovania kakaových bôbov, samotný výrobný proces a určil kritické uzlové body, ktoré by mohli ovplyvniť vznik odpadu. V ďalšom kroku som vykonal experimenty na potvrdenie hypotéz vzniku odpadu a navrhol možné riešenia na zníženie tvorby odpadu.
Key words:kakaový likér, mapa procesov, kakaové bôby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited