Oct 20, 2020   2:23 p.m. Vendelín
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Creating a marketing strategy in company Shipbuilding and Machinery a.s.
Written by (author):
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme
Summary:Diplomová práca sa zaoberá teóriou a praktickou aplikáciou marketingu, marketingového plánovania a stratégie v spoločnosti Shipbuilding and Machinery a.s. Teoretická časť sa venuje historickému vývoju marketingu, jeho smerovaním, až po súčasné postupy marketingu, ako vedy, ktorá pri správnom pochopení teoretických znalostí pomáha organizáciám efektívne operovať na trhu a propagovať sa medzi zákazníkmi. Práca ďalej rieši analýzu a výskum spoločnosti, komentuje jednotlivé výsledky, ktoré sú prínosné pre ďalšiu časť práce. V praktickej časti diplomovej práce je odprezentovaný výsledok výskumu, zostavená SWOT analýza a vypracovaný samotný marketingový plán, ktorý predpokladá naplnenie cieľov spoločnosti Shipbuilding and Machinery a.s. V závere práce je zhrnutie a prezentácia výsledkov a odporúčanie pre ďalší vývoj.
Key words:
expanzia, rast, marketing, plán, marketingová stratégia, tvorba, strojárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited