Dec 7, 2019   2:00 a.m. Ambróz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Cost analysis of the quality of the selected company
Written by (author): Ing. Lucia Gáborová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nákladová analýza kvality vo vybranom podniku
Summary:Diplomová práca je zameraná na analýzu nákladov na kvalitu v danej spoločnosti. Popisuje modely, metódy z oblasti kvality a nákladov na kvalitu. Pri analýze nákladov vznikajúcich v spoločnosti navrhujme model, ktorý zvýši sledovanie nákladov, urýchli čas sledovania nákladov a na základe zistení sa navrhnú preventívne opatrenia pre efektívne riadenie kvality v spoločnosti.
Key words:náklady na kvalitu, náklady na prevenciu , náklady na hodnotenie , náklady na interné a externé nezhody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited