Oct 25, 2020   6:16 p.m. Aurel
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Bussiness hotel ****, Nábrežie mládeže, Nitra
Written by (author):
Department:
The Institute of Architecture of Residential Buildings (FAD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Biznis hotel ****, Nábrežie mládeže, Nitra
Summary:
Hotel Nitra je miestom je pre ubytovanie a prácu ľudí pôsobiacich hlavne v oblasti obchodu. Okrem ubytovania ponúka doplnkové služby vhodné pre predpokladanú klientelu. Jeho forma vychádza z urbanistických vzťahov a polohy pri rieke. Z hľadiska polohy v meste je zavŕšením predpokladaného pešieho okruhu a funkčnou dominantou multigeneračného nábrežia. Práve poloha pri rieke, v centre a s výhľadom na mesto je nesporne najväčším benefitom tohoto zariadenia. Práca je architektonickou štúdiou na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie s prehĺbením vybraných prvkov.
Key words:
biznis hotel, obchod, kongres, reštaurácia, nočný bar

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited