Dec 9, 2019   7:18 p.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Logistics in decentralised manufacturing systems
Written by (author): Ing. Jana Tordová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Úradníček, PhD.
Opponent:PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Logistika v decentralizovaných výrobných systémoch.
Summary:V tejto diplomovej práci je popísaná logistika v decentralizovaných výrobných systémoch. Bola definovaná logistika, virtuálna organizácia (VO), decentralizovaný výrobný systém (DVS), história a vývoj a charakteristické princípy pre DVS a VO. V práci je riešený optimalizačný problém súvisiaci s postavením logistiky v prostredí decentralizovaných výrobných systémoch. Boli sformulované požiadavky DVS na logistiku a navrhnutá metóda riešenia problému. Zadefinovaný bol aj základný model logistiky DVS z ktorého sa získalo niekoľko optimálnych ciest a jednoduché úsporné zhodnotenie. Hlavným cieľom bolo vytvoriť model pre výpočet najefektívnejšej trasy prepravovania v DVS.
Key words:decentralizované výrobné systémy, virtuálna organizácia, logistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited