Dec 13, 2019   8:27 a.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimal selection of partners in decentralized manufacturing system.
Written by (author): Ing. Anna Dendisová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Úradníček, PhD.
Opponent:Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimálny výber partnerov do decentralizovaného výrobného systému.
Summary:Cieľom diplomovej práce je poskytnúť prehľad o základných pojmoch charakterizujúcich decentralizovaný výrobný systém. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa zaoberá pojmom decentralizovaný výrobný systém, optimálny výber partnerov, metódami a metodikou výberu partnerov, ako aj kritériami potrebnými k výberu partnerov. Praktická časť pozostáva z fiktívneho príkladu LPG kosačky. Úlohou tejto časti práce je poukázať na problematiku výberu vhodnej optimalizačnej metódy pre vyhľadanie najvhodnejšej kombinácie partnerov, ak boli definované kritéria výberu z hľadiska kvality.
Key words:optimálny výber partnerov, kvalitatívne parametre, decentralizovaný výrobný systém, optimalizačná metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited