28. 1. 2020  23:57 Alfonz
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza procesu riadenia nezhodného produktu v podmienkach výrobného podniku
Autor: Ing. Ľubomír Žákovič
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Morávek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza procesu riadenia nezhodného produktu v podmienkach výrobného podniku
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá procesmi riadením nezhodného výrobku v spoločnosti TRW Automotive. Prvá kapitola práce je venovaná teoretickým poznatkom o modernom riadení kvality v organizáciách. Druhá kapitola je zameraná na kvalitu výrobku vo všeobecnej hladine a taktiež sú v nej rozdelené náklady spojené s kvalitou výrobku. V tretej kapitole vysvetlíme riadenie nezhodného výrobku od procesu odhaľovania, celé riadenie a zhrnieme si metódy používané na analýzy, riadenie a zlepšovania procesov, využívaných na problematiku nezhodných výrobkov v organizáciách. V štvrtej kapitole si priblížime konkrétne procesy spoločnosti TRW Automotive, v ktorých analyzujeme vznik nezhodných výrobkov v piatej kapitole. Vyberieme chyby, na ktoré navrhneme nápravné opatrenia. Náplňou šiestej kapitoly bude navrhnúť a analyzovať konkrétne návrhy nápravných opatrení. Záverom práce bude zhodnotenie prípadného zavedenia nápravných opatrení a zhrnieme si výhody prípadnej aplikácie daného návrhu.
Klíčová slova:analýza, nápravné opatrenie, proces, nezhodný výrobok, kvalita výrobku

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně