25. 5. 2020  10:18 Urban
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Životný cyklus produktu a jeho posúdenie
Autor:
Pracovisko:
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Vedúci práce:
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Životný cyklus produktu a jeho posúdenie
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je posúdenie environmentálnych dopadov prania prádla v automatickej práčke a konvenčným/ ručným praním metódou LCA. Metóda LCA je metóda ,ktorá posudzuje environmentálne aspekty a potencionálne dopady na životné prostredie ľudských produktov, technológií a služieb. Funkčnou jednotkou pre výrobné systémy bolo stanovené pranie prádla v štvorčlennej rodine počas jedného roka. V úvode práce sú vysvetlené termíny úzko späté s metódou LCA a spôsobmi prania. V ďalšej časti je praktická časť LCA, v ktorej je zistené, že najväčší vplyv na životné prostredie má ručné pranie. V záverečnej časti je vyhodnotenie a odporúčania.
Kľúčové slová:
cyklus, produkt, práčka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene