Feb 18, 2020   7:52 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Campus Trefoil - Návrh interiéru
Written by (author): Ing. arch. Lenka Bátovská
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Opponent:Ing. arch. Kalin Cakov
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Campus Trefoil - Návrh interiéru
Summary:Zámerom diplomovej práce bolo komplexné riešenie vybranej časti interiéru Campusu Trefoil v Štokholme. Projekt je pokračovaním preddiplomovej práce a bol riešený počas štúdia na KTH Stockholm v období plnenia Erazmus mobility. Campus je umiestnený v jednej z mestkých častí Štokholmu zvanej Fittja v blízkosti nákupného centra, stanice metra a tiež v tesnej nádväznosti na zóny panelových bytových a radových domov. Potenciál miesta bol vzhľadom na pôvodné využitie tohto územia potlačený. Centrum pre mladých, ktorý sa tu v súčasnosti nachádza dostatočne nevyužíva kvalitu a kapacity, ktoré miesto ponúka. Výhodná poloha, blízkosť univerzít, dobré napojenia na komunikačnú sieť cyklotrás a verejnej dopravy predurčujú toto miesto pre situovanie bývania pre študentov v spojení s občianskou vybavenosťou. Navrhovaný objekt kampusu výškovo nadväzuje na okolitú zástavbu panelových domov z éry "Miljonprogrammet". V tomto období bolo vo Švédku postavených takmer milión bytových jednotiek počas desiatich rokov. Objekt svojím tvarom rešpektuje pôvodné pešie aj dopravné trasy. Ideologický a hmotovo - priestorový koncept reaguje na okolité objekty a zachytáva tie najlepšie výhľady cez veľkorysé presklenia. Ideológia vychádza z historického kontextu a charakteru krajiny. Okolie kampusu je riešené ako lúka / brezový háj a bezprostredne nadväzuje na interiér parteru. Ten je riešený tak, aby bol využiteľný rovnako pre študentov, ale aj verejnosť. Nachádza sa tu vstupná hala, ktorá slúži ako informačno - registračný bod a recepcia. V jadre budovy, v tesnej blízkosti recepcie, je situované dominantné špirálové schodisko. Jeho okolie je určené pre oddych, samoobslužnú knižnicu a hlavný komunikačný priestor. Po obvode sa nachádzajú tri bloky A, B a C. Každý z nich je funkčne odlíšený. V bloku A sa nachádza stravovacie zariadenie, v bloku B vzdelávacie centrum s kaviarňou. Tieto časti sú predmetom riešenia diplomovej práce. Blok C slúži ako Centrum zdravia (rekreačno - rehabilitačné stredisko) s hygienickým zázemím pre návštevníkov priestorov parteru. Interiér bezprostredne komunikuje s exteriérom vo viacerých bodoch a tak priamo využíva navrhované plochy lúčeho porastu a príjemný chládok brezového háju.
Key words:kampus, Stockholm, Fittja

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited